-30%

Турмалин чулуутай нурууны бүс

35,000.00

Нурууны суулттай хүмүүс дискний цүлхийлт нуруу болон хөлөөр өвдөх чилж өвдөх жингийн илүүдэлтэй хүмүүсд нэн тохиромжтой. Олон цагаар суугаа ажил хийдэг хүмүүс , эсвэл байнга зогсоогоороо ажилладаг хүмүүс, хүнд ажил хийдэг хүмүүс хэрэглэхэд хамгийн тохиромжтой бөөр нурууны хамгаалалттай бүс. Нэмэлт 4 ширхэг нурууны хатуулга ган төмөртэй. Xоёр төрлийн нурууны зөөлөвчтэй.

1. Чийг татахгүй
2. Гам алдахгүй дулаан байлгах
3. Турамлан чулуутай халдаг нуруувчтай
View cart