Нано технологийн физик эмчилгээний бүс

35,000.00

Нурууны бүс нь удаан хугацаанд тасралтгүй хэрэглэвэл өндөр үр дүнтэй .Нурууны үеийн үрэвсэл ,яс ургалт ,нуруугаар тасарч өвдөх ,нурууны үе,нугаламын хэсэгт цусны эргэлтийг эрс сайжруулж,гэмтсэн үений сэргээлтийг идэвхжүүлнэ.Бодисын солилцоо хэвийн болж үе мөчний өвчний шинж тэмдгүүд устаж , биеийн өвчин эсэргүүцэх чадвар харьцангуй дээшилнэ.

View cart