Бабака нуруу мөр тэгшлэгч бүс

45,000.00

Нуруу, мөр тэгшлэгч Бабака бүс нь төрөлхийн болоод олдмол хэлбэрийн бөгтөр нуруу, мөрийг тэгшилнэ. Байнга суугаа ажил хийдэг болон оффисын ажилтан, оюутан сурагч, жолооч гээд хэн бүхэнд тохиромжтой. Удаан суудаг болон нуруу мурийлттай хүмүүсийн нуруу мөрийг түшиж дэмжиж өгнө.

View cart