Хямд бүхэн чанаргүй биш

Хямд бүхэн чанаргүй биш

Чанар дагаж үнэ гэдэгтэй хэн ч маргахгүй. Гэхдээ хямд бүхэн чанаргүй гэж ойлговол тунчиг өрөөсгөл. Технологийн дэвшлийн ачаар цаг хугацаа болон зардлыг хэмнэснээр хэрэглэгчид очих эцсийн бүтээгдэхүүнүүнийг хямд үнээр нийлүүлэх боломж бүрдэж буй. Үүнийг нэгэн тодохон жишээ бол онлайн дэлгүүр…

Share this post

Comments (2)

Leave a Reply

Your email address will not be published.