Захиалга хийхэд гаргадаг түгээмэл 5 алдаа

Захиалга хийхэд гаргадаг түгээмэл 5 алдаа

Интернетээр худалдан авалт хийх нь цаг хугацаа, зардлыг маш их хэмнэдэг ч дагах эрсдлийг бас мартаж болохгүй. Учир нь үйлчлүүлэгчид уламжлалт офлайн дэлгүүртэй шууд харьцуулалт хийн дараах алдаануудыг гаргадаг байна.

Share this post

Comment (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published.